Comité organizador Print

 

PRESIDENTE

  • José Manuel Colmenero Álvarez. Instituto Nacional de Estadística, Delegación Provincial de Lugo.


SECRETARIO

  • Luis Alberto Ramil Novo. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo.


VOCAIS

  • José Mª Alonso Meijide. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo.

  • Nieves Muñoz Ferreiro. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo.

  • Antonio Sampayo Flores. Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar, Xefatura Territorial de Lugo.

  • Balbina Casas Méndez. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Santiago de Compostela, Campus Vida.

  • María José Ginzo Villamayor. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Consultoría Estatística, Campus Vida.

  • Mª Esther López Vizcaíno. Instituto Galego de Estatística. Presidenta da Sociedade Galega de Estatística e Investigación de Operacións.